Cookie beleid

Contribute hecht een groot belang aan je privacy en een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. We doen daarom ons uiterste best om je met deze Cookieverklaring in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke Cookies we op onze website gebruiken en hoe we hierdoor persoonsgegevens van jou verzamelen. Verder leggen we je uit waarvoor we deze gebruiken en wat je rechten in dit verband zijn.

Wanneer je onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens verwerken met behulp van online technieken zoals cookies, trackers, scripts en soortgelijke technologieën (hierna ‘Cookie(s)’ genoemd). In principe komen deze technologieën wel steeds op hetzelfde neer: het ophalen en bijhouden van informatie op je toestel, zodat we doorheen deze Cookieverlaring de gekende term: ‘Cookie(s)’ blijven gebruiken.  Het kan gaan om (1) essentiële Cookies die strikt noodzakelijk zijn om een bericht te verzenden via een elektronisch communicatienetwerk, om de beveiliging van onze website te garanderen of informatie op te slaan over het verlenen van een uitdrukkelijk door jou gevraagde dienst; (2) functionele Cookies die je gebruik van onze website verder vorm geven; (3) analytische Cookies om je gebruik van onze website te meten en analyseren; (4) marketing Cookies om je (gepersonaliseerde) advertenties te bezorgen; en (5) andere Cookies van derde partijen die we op onze website toestaan.

Deze versie van deze Cookieverklaring (versie: 2024.01) dateert van 04/06/2024.

1. Toepassingsgebied

Deze Cookieverklaring is van toepassing op www.contribute.be

2. Wie zijn wij?

“Wij”, “We”,  “ons” of “onze” betekent Contribute met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 43 bus 7, 2650 Edegem en met ondernemingsnummer 0822.025.609.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Cookieverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst één van jouw rechten uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons per e-mail naar dpo@fieldside.be, ter attentie van de Data Protection Officer;

3. Wat zijn Cookies precies?

Wanneer je onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens verwerken met behulp van onlinetechnieken zoals trackers, cookies, scripts en soortgelijke technologieën (hierna ‘Cookies’ genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website aan jouw browser vraagt om op te slaan op jouw apparaat wanneer je een website of bepaalde pagina’s van die specifieke website bezoekt. De Cookie stelt die website in staat om jouw handelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te “onthouden” en toe te passen bij volgende bezoeken. Voorbeelden daarvan zijn je voorkeurstaal of gegevens over de pagina’s die je hebt bezocht. Cookies bevatten minstens een unieke identificatie van een bezoeker en wat informatie over deze gebruiker. Verder wordt meestal de naam van de website waar de Cookie vandaan komt, hoelang de Cookie op jouw apparaat blijft staan (de vervaldatum) bijgehouden.

4 Welke Cookies gebruiken wij?

We maken een onderscheid tussen eigen Cookies (‘first party Cookies’) en Cookies verwerkt door derden (‘third party Cookies’). Onze website plaatst namelijk op eigen initiatief Cookies maar heeft ook derde partijen die (door integraties) Cookies kunnen plaatsen. Meer concreet:  

  • Eigen Cookies (“first party Cookies”): dit zijn Cookies die worden geplaatst op ons initiatief. Enkel wij hebben toegang tot de informatie die in de Cookie is opgenomen.
  • Derde partij Cookies (“third party Cookies”): dit zijn Cookies die worden geplaatst door een derde partij, dus niet door onszelf. Bij deze Cookies heeft de derde partij die de Cookie plaatst toegang tot de gegevens die in de betreffende Cookie opgenomen zijn.

Een verder onderscheid kan worden gemaakt op basis van het specifieke doel van de Cookie (zie verder). Voor elk van deze categorieën zullen we steeds voorafgaandelijk uw toestemming vragen, tenzij deze Cookies essentieel zijn (om je een dienst te verlenen waarom je uitdrukkelijk hebt verzocht of voor de goede technische werking van een website).

4.1 Eigen Cookies

4.1.1 Essentiële Cookies

De essentiële Cookies zijn noodzakelijk om de goede werking van de website te verzekeren zoals bijvoorbeeld voor de beveiliging en de toegankelijkheid ervan te verzekeren. Op grond van de geldende wetgeving en vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke Cookies. Deze Cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

4.1.2 Functionele Cookies

Deze Cookies zorgen voor jouw optimaal gebruik van onze website door personalisatie van bepaalde functionaliteiten. Dit bijvoorbeeld door het herinneren van keuzes, de voorkeurstaal of je locatie. Je mag deze Cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van Cookies.

Cookie NaamServiceVerval termijnCookie Functie
_grecaptchaGoogle reCAPTCHA6 mothsProvide spam protection
cmplz_banner-statusComplianz1 yearStore if the cookie banner has been dismissed
cmplz_consented_servicesComplianz1 yearStore cookie consent preferences
cmplz_consenttypeComplianzPersistantTo read to determine which cookie banner to show
cmplz_functionalComplianz1 yearStore cookie consent preferences
cmplz_marketingComplianz1 yearStore cookie consent preferences
cmplz_policy_idComplianz1 yearStore accepted cookie policy ID
cmplz_preferencesComplianz1 yearStore cookie consent preferences
cmplz_statisticsComplianz1 yearStore cookie consent preferences
TusSupporttusSupportPersistantProvide admin functions
wfwaf-authcookie*Wordfence1 dayRead to determine if the user is logged in
wordpress_logged_in_*WordPressPersistantStore logged in users
wordpress_test_cookieWordPressSessionRead if cookies can be placed
WP_DATA_USER_*WordPressVariousProvide admin functions
wp_langWordPressSessionStore language settings
WP_PREFERENCES_USER_*WordPressPersistantStore user preferences
wpEmojiSettingsSupportsWordPressSessionStore browser details

4.1.3 Analytische Cookies

Deze Cookies maken (gepersonaliseerde) marketing activiteiten waaronder ‘retargetting’ (het tonen van advertenties) op eigen en andere platformen mogelijk. Je mag deze Cookies weigeren en dus worden onderstaande Cookies enkel geplaatst als je de marketing Cookies aanvaardt (door het geven van je toestemming).

Cookie NaamServiceVervaltermijnCookie Functie
__utmt_playerVimeo10 minutesStore and track audience reach
_gaGoogle Analytics2 yearsStore and count pageviews
_ga_*Google Analytics1 yearStore and count pageviews
AnalyticsSyncHistoryLinkedIn30 daysStore and track visits across websites
lms_analyticsLinkedIn30 daysStore and track a visitor’s identity
VuidVimeo2 yearsStore the user’s usage history

4.1.4 Marketing Cookies

Deze Cookies maken (gepersonaliseerde) marketing activiteiten waaronder ‘retargetting’ (het tonen van advertenties) op eigen en andere platformen mogelijk. Je mag deze Cookies weigeren en dus worden onderstaande Cookies enkel geplaatst als je de marketing Cookies aanvaardt (door het geven van je toestemming).

Cookie NaamServiceVervaltermijnCookie Functie
_fbcFacebook2 yearsStore last visit
_fbpFacebook3 monthsStore and track visits across websites
_guidLinkedIn90 daysStore and track a visitor’s identity
*_fbm_Facebook1 yearStore account details
actFacebook90 daysStore logged in users
Adobe Fonts APIAdobe FontsExpires immediatelyRead user IP address
c_userFacebook30 daysStore a unique user ID
datrFacebook2 yearsProvide fraude prevention
fbm*Facebook1 yearStore account details
frFacebook3 monthsProvide ad delivery or retargeting
li_sugrLinkedIn90 daysStore and track a visitor’s identity
li-oatmlLinkedIn1 monthProvide ad delivery or retargeting
lms_adsLinkedIn30 daysStore and track visits across websites
sbFacebook2 yearsStore browser details
UserMatchHistoryLinkedIn30 daysProvide ad delivery or retargeting
X-LI-IDCLinkedInSessionProvide functions across pages
xsFacebook3 monthsStore a unique session ID
_js_datrFacebook2 yearsStore user preferences
bcookieLinkedIn1 yearStore browser details
bscookieLinkedIn1 yearStore logged in users
li_alertsLinkedIn1 yearStore if a message has been shown
lidcLinkedIn1 dayProvide load balancing functionality

4.2 Cookies van derde partijen

Onze website maakt gebruik van sociale media plug-ins wat ervoor zorgt dat mogelijks third party Cookies geplaatst worden. Deze Cookies worden niet door ons geplaatst, maar door deze derde partij die door middel van links met onze website is verbonden.

Deze websites of sociale media platformen verwerken op hun beurt mogelijks Cookies voor eigen doeleinden. Deze Cookies worden gebruikt om verbinding te maken met deze platformen en websites en onthouden gegevens van een gebruiker als die zich heeft aangemeld bij een sociale media-account vanaf een website. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken, zodat we vinden het  belangrijk vinden om je naar hun Cookiebeleid door te verwijzen:

5. Hoe kan ik Cookies verwijderen of blokkeren?

Je kan alle Cookies die al op je apparaat zijn opgeslagen, beheren en verwijderen via de instellingen van je internetbrowser. We willen je ervan op de hoogte brengen dat het uitschakelen van Cookies je gebruikerservaring kan beïnvloeden en ervoor kan zorgen dat je je voorkeuren bij elk bezoek aan onze website terug moet ingeven.

Voor meer details over het controleren en/of verwijderen van Cookies, bezoek de pagina die overeenkomt met jouw browser voor meer informatie:

6. Aanpassingen aan de Cookie-verklaring

Onze organisatie en dus ook onze website zijn een dynamische en innovatieve omgeving. Deze Cookieverklaring kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je persoonsgegevens op een andere manier zullen verzamelen of verwerken. Uiteraard brengen we je op de hoogte wanneer er belangrijke wijzigingen aan deze Cookieverklaring zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.