De opdracht

Het doel van de app is om elk Fieldside bedrijf te voorzien van een applicatie waar alle vereiste documenten en processen ikv GDPR en de actieve managementsysteempilaren (momenteel IOS9001 en ISO27001) in thuis gebracht worden.
Op deze manier:

  • Kan afgestapt worden van de traditionele excelsheets
  • Zitten onze processen in de tool uitgewerkt i.p.v. uitgeschreven in tekstvorm
  • Is het gemakkelijk om rapportjes op te maken
  • Kunnen bepaalde vereiste items gelden voor een aantal bedrijven zonder hiervoor een item per bedrijf te moeten voorzien (bij aanpassing moet het item dan ook maar 1 keer aangepast worden i.p.v. voor elk apart bedrijf)
  • Kunnen we automatische triggers uitsturen o.b.v. due dates, taggen van een actie owner,…

Uiteraard zullen de reeds bestaande soorten gebruikers moeten gemapt worden op de te bouwen schermen, veldjes,… en wordt verwacht om de bestaande huisstijl door te trekken naar de nieuwe module.


Wireframes zijn voorhanden, maar er wordt wel verwacht dat een lichte vorm van analysewerk wordt uitgevoerd: in vraag stellen van de gemaakte wireframes in nauwe samenwerking met de Data Protection Officer/Quality Assurance Manager/Security Officer en het uitwerken van eventuele verbeteringen op de bestaande documentatie.
Voor de webapplicatie zal je end-to-end instaan voor de ontwikkeling, UX/UI, de security, alsook het testen van de ontwikkeling in de development omgeving.

Mogelijks wordt ook gevraagd om een user guide op te stellen, geschreven voor de gebruikers van de applicatie, afhankelijk van de beschikbare tijd binnen je stage.

Gebruikte tools en technologieën

  • Oracle APEX, GIT, SQL , PLSQL
  • Atlassian Jira voor de projectopvolging waarin je als developer de stand van zaken per ticket mee verwerkt (status, comments,…)
  • Draw.io voor de wireframes en het eventuele extra analysewerk  

Interesse?

Bij een lekkere kop koffie (of thee) leren we elkaar kennen en bespreken we wat de stage precies inhoudt en wat jij leuk vindt om te doen. Je mag ons altijd verbazen met je ideeën en ervaring. En wij doen er alles aan om jou een goed beeld te schetsen van onze manier van werken.