PSA

PSA is de grootse containerbehandelaar van de Antwerpse haven. Voor verdere uitbreiding wil het een mobiele oplossing voor de afhandeling van containers.

  • Bedrijf
    PSA
  • Uitdaging
    Het is cruciaal dat een chauffeur op de juiste moment op de juiste plaats verschijnt om containers te vervoeren, een verkeerde locatie resulteert al snel in een uur omrijden en dus extra kosten.
  • Oplossing
    Een toegankelijk, gecentraliseerd systeem dat vrachtwagenchauffeurs real-time informeert over de whereabouts van een container.

Contribute cases: PSA

PSA is de grootse containerbehandelaar van de Antwerpse Haven. Het bedrijf baat drie containerterminals en een multipurpose terminal uit. Onder invloed van de verdere uitbreiding van de haven wil het tegemoet komen aan de chauffeurs en bedrijven die de containers af- en aanleveren.

Het is cruciaal dat een chauffeur op de juiste plaats verschijnt, een verkeerde locatie resulteert al snel in een uur omrijden en dus extra kosten. De planning is onderhevig aan factoren als vertragingen, hoog- of laagtij of laad- en lostijden. Het is dus vaak onduidelijk waar een schip zal aanmeren tot vlak voor het de haven binnenvaart. De communicatie van deze last-minute veranderingen is niet optimaal met de standaardsystemen.

Daarbij komt nog dat de bedrijven die de opdracht geven om een container te verschepen vaak niet de bedrijven zijn die de container afhalen. Truckers zijn soms niet beschikbaar, vervangingen door andere firma’s of werken met onderaannemingen zijn geen uitzondering en containercodes passeren vaak verschillende handen. Er is dus onzekerheid over de plaats waar een container geladen of gelost wordt en onzekerheid over wie instaat voor het vervoer van een container.

PSA betrekt Contribute in de vraag om een toegankelijk, gecentraliseerd systeem dat vrachtwagenchauffeurs real-time informeert over de whereabouts van een container. Daarnaast zijn de ordediensten ook vragende partij om meer inzicht op te bouwen in containervervoer om zo drugs- en andere illegale transporten een halt toe te roepen.

Concept & Oplossing

Om een toepassing te creëren die vlot toegankelijk is, ontwerpen we een smartphone-applicatie die je in elke store kan downloaden. We beperken de complexiteit en vragen geen login of wachtwoord, de app bestaat maar uit enkele schermen. Je geeft een containernummer in en ontvangt het adres van het dok en een Google Maps-routebeschrijving.

De toepassing geeft geen toegang tot de gate, het gaat enkel om informatie om de communicatieve obstakels tussen de verschillende partijen weg te werken. Ondertussen verzamelt de app de gegevens van de gebruiker: toestel van de gebruiker, opgevraagde containernummer, locatie, …

Een krachtige oplossing waarvan de complexiteit en het grootste obstakel zich bevindt in het ophalen van de juiste info. Elke terminal heeft een eigen database, die geregeld voorzien wordt van nieuwe toepassingen en upgrades. Hierdoor kan de datastructuur afwijken tussen de databases onderling.

PSA maakt reeds gebruik Oracle Apex, hiervan kan echter geen mobiele app worden gemaakt. Dus bepalen we een technologie die een mobiele app combineert met de mogelijkheden om de data vanuit verschillende databases op te vragen en de juiste info te filteren.

Oracle JET is die technologie. Een JavaScript-toolkit met een open structuur die ervoor zorgt dat je toepassingen zowel op desktop als op mobile devices werken. De communicatie tussen de databases en de toepassing stroomlijnen we met Oracle Rest API’s, naadloos met de bestaande PL/SQL-databasestructuur.

Hoewel inloggen of een profiel aanmaken niet hoeft, is security uiteraard belangrijk. Aanvragen vanuit de app gebeuren rechtstreeks van gebruiker naar database. We lossen dit op met de juiste databasesecurity en een doordachte visie op gebruikersrechten.

Verder capteren we gebruikersgegevens: tijdstip van download en aanvraag, het toestel van de gebruiker en welke aanvragen een gebruiker deed en stellen we op netwerkniveau beperkingen op wat het aantal aanvragen met de applicatie betreft.

Resultaat

Een container arriveert in de haven dat is zeker, wanneer of waar dat gebeurt en welke trucker de container afhaalt is niet altijd duidelijk. Om hierin tegemoet te komen, ontwerpt Contribute een mobiele applicatie. Een half uur voor afhaling, laadt een chauffeur de correcte gegevens in en weet hij waar hij moet zijn. Dit resulteert in lagere kosten in de vorm van tijdsbesparingen en een vermindering van het aantal fouten.

Ook de constructie van deze oplossing is kostenefficiënt. Op basis van de technologieën en infrastructuur waarover PSA beschikt, hebben we de applicatie opgezet zonder een meerprijs in licenties. Met Oracle Rest Dataservices (ORDS) en Oracle JET bouwen we de app. We optimaliseren de bestaande kennis en kosten, boeken efficiëntiewinsten en creëren nieuwe functionaliteiten

De grootste uitdaging was niet de appontwikkeling zelf, maar de verzameling, hiërarchische structurering en correcte interpretatie van informatie uit verschillende databronnen. De app is zo ontworpen dat ze, ook als de achterliggende structuren wijzigingen ondergaan, operationeel blijft.

Voor PSA was dit de eerste ervaring met mobiele apps. Een toepassing met maar enkele schermen, maar wel een echte oplossing voor een acuut probleem. Op dit moment ligt de focus van de app sterk op de meerwaarde voor de chauffeurs en bedrijven. In de toekomst biedt deze toepassing ook mogelijkheden voor overheid en havenpolitie. De app is vrij verkrijgbaar in de Google Playstore en Apple’s Appstore.

Onze andere Cases

Oracle

Onze kijk gaat ook breder. We helpen jou graag om jouw businessdoelen te bereiken en daarvoor bieden we steeds de beste oplossing op maat van jouw noden. Heb je een specifieke vraag of behoefte die zich buiten het Oracle-portfolio situeert? Ook hier helpen we jou graag met verder!

Samenwerken aan jouw toekomst

Oracle and beyond

Al jarenlang zijn wij de expert in het bouwen van oplossingen met Oracle tools en platformen.

Contacteer ons