UZA – Gerechtelijke Geneeskunde

Met een maatwerkoplossing in Oracle APEX biedt het Universitair Ziekenhuis Antwerpen een efficiënt en veilig alternatief voor het lokale gebruik van Access, Excel en Word bij de afdeling Gerechtelijke Geneeskunde. Contribute – een bedrijf uit De Cronos Groep – begeleidde het complete ontwikkelingstraject.

  • Bedrijf
    UZA
  • Uitdaging
    Voor de verwerking van data grepen medewerkers van de afdeling Gerechtelijke Geneeskunde naar Access, Excel of Word. UZA zocht naar een efficiënt en veilig alternatief.
  • Oplossing
    Een maatwerk applicatie, gebouwd met Oracle APEX en gehost op Oracle Cloud Infrastructure.

Contribute verhoogt efficiëntie Gerechtelijke Geneeskunde met low-code maatwerk in Oracle APEX

Met een maatwerkoplossing in Oracle APEX biedt het Universitair Ziekenhuis Antwerpen een efficiënt en veilig alternatief voor het lokale gebruik van Access, Excel en Word bij de afdeling Gerechtelijke Geneeskunde. Contribute – een bedrijf uit De Cronos Groep – begeleidde het complete ontwikkelingstraject.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is een universitair centrum voor klinische en klant­vriendelijke patiëntenzorg, academische opleid­ing en wetenschappelijk onderzoek. Er zijn 38 gespecialiseerde medische diensten, waar ieder jaar meer dan 600.000 patiënten op raadpleging komen. Het UZA telt zo’n 2.800 medewerkers, onder wie 400 artsen en 1.400 verpleegkundigen. De ICT-afdeling van het UZA kan rekenen op 90 vaste medewerkers. Achttien daarvan vormen het team voor functionele toepassingen. Het gaat om een breed portfolio aan administratieve en me­dische toepassingen, zowel eigen ontwikkeling als aangekochte pakketten.

“De voorbije jaren zagen we een toenemende be­hoefte aan gestructureerde, gestandaardiseerde en geautomatiseerde verwerking van data”, zegt Guy Lodewijks, ICT-manager voor de afdeling functionele toepassingen bij het UZA. “Er is alge­meen meer nood aan informatie. Daardoor zien we dat het administratieve luik binnen het taken­pakket van de zorgverleners toeneemt.” Eén van de uitdagingen van de ICT-afdeling bestaat erin met de juiste toepassingen voor de passende ondersteuning te zorgen, zodat de zorgverleners efficiënter met die administratie omgaan en zich meer kunnen focussen op hun kernactiviteiten.

Gezocht: nieuwe oplossing

Het is in die context dat medewerkers van ziekenhuisteams naar Access, Excel of Word grijpen. In dat soort documenten bewaren ze op een eenvoudige manier informatie. “Dat gebeurt met de beste bedoelingen”, zegt Guy Lodewijks. “Al was het maar om bepaalde data op te slaan die niet standaard binnen het elektronische patiëntendossier past.” Wanneer dat soort initiatieven onder de radar van de ICT-afdeling plaatsvindt, ontstaan er echter mogelijke risico’s, bijvoorbeeld op het vlak van beveiliging, of ontstaan er vroeg of laat vragen rond nieuwe functionaliteiten of extra performantie.

Daarom klopte de dienst Gerechtelijke Geneeskunde van het UZA bij de ICT-afdeling aan. De dienst had doorheen de jaren data verzameld in Access, Excel en Word, voor de administratie van dossiers: de aanvraag door de procureur, de informatie over een bezoek aan de plaats van een misdaad (een zogenaamde afstapping), informatie over een lijkschouwing, enzovoort. “De dienst Gerechtelijke Geneeskunde kwam bij ons aankloppen omdat de Access-toepassing aan vernieuwing toe was”, legt Guy Lodewijks uit. “De performantie ging achteruit. Om de continuïteit van de functionaliteit en het efficiënte beheer van de data te garanderen, moest er een nieuwe oplossing komen.”

Voor de ICT-afdeling was de uitdaging alvast niet min. “Het gaat om een toepassing met zowel een administratief als een medisch luik. Ze is toegespitst op het proces dat de dienst hanteert: een geheel van opeenvolgende stappen die de gebruiker moet doorlopen.” Een kant-en-klare oplossing voor gerechtelijke geneeskunde bleek niet zomaar beschikbaar. “We hebben onderzocht of het zinvol zou zijn om de toepassingen naar .NET te vertalen, maar dat bleek niet meteen het geval.”

Low-code

Het voordeel van al dat studiewerk was dat Gerechtelijke Geneeskunde en de ICT-afdeling een goed beeld kregen van wat ze wel wilden: één platform dat de functionaliteit van de oude Access-database, de Excel- en Word-bestanden – met een aanvaardbare inspanning en dito budget – zou samenbrengen. “Omdat we al Oracle Database in huis hadden en de licentie voor Oracle APEX daarin begrepen zit, kwam dat platform zo in ons vizier.” Voor de functionele analyse en de operationele projectleiding schakelde het ziekenhuis de diensten van Contribute in. Dat bedrijf uit De Cronos Groep is een Oracle-specialist met een ruime ervaring rond applicatieontwikkeling.

Oracle APEX is een low-code omgeving die is meegeleverd met Oracle Database. Het principe van low code laat de ontwikkelaar toe zich helemaal op het businessprobleem te concentreren, zonder de overhead die bij een klassieke ontwikkeling komt kijken. Dat zorgt voor een korte doorlooptijd en zo voor het beste van twee werelden: een oplossing op maat van een specifieke behoefte, zonder de torenhoge kosten die daar bij klassieke softwareontwikkeling meestal aan verbonden zijn.

Efficiëntere administratie, betere rapportering

De APEX software factory van Contribute ontwikkelde de toepassing voor de dienst Gerechtelijke Geneeskunde op basis van een Oracle Cloud Infrastructure (OCI) omgeving. Aansluitend kreeg de productie omgeving onderdak in het datacenter van het UZA, al is het doel om de applicatie op termijn op OCI onder te brengen. De toepassing – binnen het ziekenhuis bekend onder de naam Obelix – dekt alle functies af waar Gerechtelijke Geneeskunde vroeger Access-, Excel- en Word-documenten voor gebruikte. “Het levert de afdeling een omgeving die de nodige standaardisatie en controle biedt”, zegt Guy Lodewijks. “De gebruikers volgen bij de administratie van een dossier nu verplicht de verschillende stappen binnen het proces. Dat verhoogt automatisch de kwaliteit van de rapporten, net omdat iedereen op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier de verzamelde data registreert en verwerkt.”

Dankzij de vlotte samenwerking met Contribute en de overstap naar Oracle APEX is niet alleen de functionele continuïteit verzekerd, maar ook alles wat met de ICT-matige kant van het verhaal te maken heeft. “De performantie van de toepassing is prima”, zegt Guy Lodewijks. “Alles werkt heel goed en we werken momenteel aan de optimalisatie van de functionaliteit.” Naast de gerechtsdokters en andere klinische medewerkers van de dienst Gerechtelijke Geneeskunde steunen ook verschillende administratieve medewerkers op Obelix, samen goed voor een twaalftal gebruikers. “Ze werken in het ziekenhuis met de toepassing, maar evengoed van thuis uit, via Citrix. We zijn niet alleen blij dat we de afdeling een tool hebben bezorgd die efficiënte ondersteuning biedt bij de uitvoering van haar kerntaken, maar ook dat ze in alle veiligheid kan werken. Want Contribute heeft er uiteraard ook voor gezorgd dat de beveiliging en back-up van Obelix helemaal up-to-date is.”

Contribute ontwikkelde een nieuwe tool met het low-code platform Oracle APEX: dat biedt alle de voordelen van maatwerk, zonder de hoge kosten

Guy Lodewijks, ICT-manager functionele toepassingen UZA

Onze andere Cases

Oracle

Onze kijk gaat ook breder. We helpen jou graag om jouw businessdoelen te bereiken en daarvoor bieden we steeds de beste oplossing op maat van jouw noden. Heb je een specifieke vraag of behoefte die zich buiten het Oracle-portfolio situeert? Ook hier helpen we jou graag met verder!

Samenwerken aan jouw toekomst

Oracle and beyond

Al jarenlang zijn wij de expert in het bouwen van oplossingen met Oracle tools en platformen.

Contacteer ons