UZA – Trauma afdeling

Contribute automatiseert en host traumaregister UZA op basis van Oracle cloud services. Elke gewonnen minuut is mogelijk het verschil tussen leven en dood.

  • Bedrijf
    UZA
  • Uitdaging
    Patiënteninformatie werd bewaard in lokale bestanden. Om de erkenning als level 1-traumacentrum te verkrijgen, drong een professionalisering van het documentatie- en administratieproces zich op.
  • Oplossing
    Een maatwerk applicatie, gebouwd met Oracle APEX en gehost op Oracle Cloud Infrastructure.

Contribute automatiseert en host traumaregister UZA op basis van Oracle cloud services

In het traumacentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen betekent elke gewonnen minuut mogelijk het verschil tussen leven en dood. Contribute – een bedrijf uit De Cronos Groep – ontwikkelde op maat van het traumacentrum een Oracle APEX cloud toepassing die bij de registratie van een trauma-incident de potentiële tijdwinst maximaliseert.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is een universitair centrum voor klinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, academische opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Er zijn 38 gespecialiseerde medische diensten, waar ieder jaar meer dan 600.000 patiënten op raadpleging komen. Het UZA telt zo’n 2.800 medewerkers, onder wie 400 artsen en 1.400 verpleegkundigen. De ICT-afdeling van het UZA kan rekenen op 90 vaste medewerkers. Achttien daarvan vormen het team voor functionele toepassingen. Het gaat om een breed portfolio aan administratieve en medische toepassingen, zowel eigen ontwikkeling als aangekochte pakketten. Begin 2018 kreeg het UZA als eerste ziekenhuis in België de internationale erkenning voor level 1-traumacentrum voor volwassenen en kinderen.

Een level 1-traumacentrum moet over voldoende capaciteit beschikken om de klok rond gelijktijdig twee majeure trauma’s te behandelen, zoals een patiënt die levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval, of iemand die gereanimeerd moet worden na een hartinfarct. In het UZA gebeurt de behandeling in verschillende reanimatieruimtes, ondersteund door een voorraad bloedproducten en een operatiezaal die is voorbehouden voor traumaopvang. Een gespecialiseerd medisch en paramedisch team staat in voor de eerste opvang van de patiënten. Na de eerste behandeling stromen de patiënten door naar andere diensten binnen het ziekenhuis voor verdere zorg.

Gezocht: gestroomlijnde registratie

Vroeger bewaarde het traumacentrum alle verzamende informatie over patiënten in lokale bestanden. Maar om de erkenning als level 1-traumacentrum te verkrijgen, drong een professionalisering van het documentatie- en administratieproces zich op. “Wanneer een patiënt in het traumacentrum aankomt, staat er rond de traumatafel een team van acht mensen, artsen en verpleegkundigen, elk met een heel specifieke taak”, zegt Guy Lodewijks, ICT-manager voor de afdeling functionele toepassingen bij het UZA. “Het is van essentieel belang dat het team elke ondernomen actie documenteert, niet alleen voor de verdere medische opvolging van de patiënt, maar ook voor de administratie die bij een opname komt kijken.” Het gaat daarbij onder meer om de facturatie door het ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook om rapportering in het kader van Europese richtlijnen.

“Het lokale bestand was een enorm rekenblad”, legt Guy Lodewijks uit. “Het bestond uit liefst 360 velden, die het team manueel moest invullen.” Het traumateam kwam bij de ICT-afdeling aankloppen met de vraag of het mogelijk was een deel van dat werk te automatiseren. Contribute – een bedrijf uit De Cronos Groep dat zich specialiseert in Oracle en applicatieontwikkeling – had eerder al voor de dienst Gerechtelijke Geneeskunde een applicatie gebouwd met Oracle APEX. “Het was voor ons niet meer dan logisch om ook voor het traumateam aan de combinatie van Contribute en Oracle APEX te denken”, zegt Guy Lodewijks.

Kort op de bal

Tijdwinst is het belangrijkste voordeel van het nieuwe traumaregister. “Daar was het ons ook om te doen”, legt Guy Lodewijks uit. “Bij traumabehandeling is tijd dé cruciale factor. De snelheid waarmee alle informatie over de patiënt beschikbaar is, kan het verschil maken.” Voor het traumateam levert die snelle, geautomatiseerde registratie een dubbel voordeel op. Het team kan veel korter op de bal spelen in functie van de patiënt. Na de afsluiting van een dossier, volgde vroeger nog een luik manuele administratie. “Dat is nu niet meer nodig, waardoor het team geen administratieve achterstand meer oploopt. Bovendien is de kwaliteit van de informatie beter. Dankzij de integratie met de andere systemen behoort het overtikken van gegevens – en het risico op fouten – tot het verleden.”

Efficiëntie dankzij DevOps

Contribute kon snel en flexibel te werk gaan dankzij hun DevOps werking. Ze hebben de applicatie niet alleen ontwikkeld, maar staan ook in voor het beheer, de monitoring en het onderhoud van de applicatie op Oracle Cloud Infrastructure. Hierdoor was Contribute in staat om snel te schakelen en een veilige werking te garanderen. Naast de set-up en infrastructuur, werd er ook veel aandacht besteed aan security. De omgeving wordt automatisch gemonitord en er worden regelmatig health-checks uitgevoerd door Contribute. Hierdoor kan de applicatie steeds veilig en efficiënt blijven werken.

Traumaregister veilig in de cloud

Contribute zorgde niet alleen voor de ontwikkeling van het traumaregister. Het bedrijf staat ook in voor het beheer, de monitoring en het onderhoud van de applicatie op Oracle Cloud Infrastructure (OCI). “Het ICT-infrastructuurteam kiest ervoor om in het eigen datacenter te focussen op de kerntoepassingen van het ziekenhuis”, zegt Guy Lodewijks. “Het is logisch om een kleine applicatie als het traumaregister dan in de cloud te zetten.” Meer nog, nu het UZA ziet dat dat op een performante en veilige manier gebeurt – volledig compliant met de voorschriften waar het ziekenhuis rekening mee moet houden – helpt het traumaregister het vertrouwen in de cloud versterken. “Onze ervaring met de combinatie van Contribute, Oracle APEX en OCI is heel positief”, besluit Guy Lodewijks. “Ik kan me voorstellen dat we op termijn nog wel meer toepassingen in Access en Excel vervangen door APEX-maatwerk.”

De combinatie van Contribute, Oracle APEX en OCI cloud bezorgt het traumacentrum veel tijdwinst in deze uitdagende tijden.

Guy Lodewijks, ICT-manager functionele toepassingen UZA

Onze andere Cases

Oracle

Onze kijk gaat ook breder. We helpen jou graag om jouw businessdoelen te bereiken en daarvoor bieden we steeds de beste oplossing op maat van jouw noden. Heb je een specifieke vraag of behoefte die zich buiten het Oracle-portfolio situeert? Ook hier helpen we jou graag met verder!

Samenwerken aan jouw toekomst

Oracle and beyond

Al jarenlang zijn wij de expert in het bouwen van oplossingen met Oracle tools en platformen.

Contacteer ons