Op de website van Oracle Base, vind je een heleboel artikels over de nieuwe Oracle database release 23c : The Developer Edition
Eindelijk brengt de nieuwe release weer wat features zijn die het leven van ontwikkelaars wat eenvoudiger maken.

Uit de waaier aan nieuwigheden, hier een kleine lijstje van onze favorieten:

  • Automatic PL/SQL to SQL transpiler: met een simpel sql-commando: alter session set sql-transpiler = ‘ON’; worden de aanroepen van simpele PL/SQL functies/packages in SQL, door de SQL-engine opgelost en is er geen ping-pong meer met de PL/SQL-engine. Maar we vragen ons af, waarom is dit niet standaard zo ingesteld?
  • SQL Boolean-type: eindelijk. Reeds lang beschikbaar in PL/SQL, nu ook in SQL en dus ook als kolom-type.
  • DB-DEVELOPER-ROLE: we hebben gemengde gevoelens. Wij maken wekelijks schema’s aan voor demo-, testing- of opleidingsdoeleinden. Tot vandaag kregen die standaard “create session”- en “resource”- rollen mee.  De nieuwe DB-DEVELORER-ROLE kan dit vervangen. Op voorwaarde dat Oracle deze rol stelselmatig uitbreidt met de nieuwe features, kan dit wel een toegevoegde waarde bieden. Doch, weten we graag als architect, wie wat kan.
  • Direct joins voor Update en Delete: vandaag lossen we dit op met een sub-query, maar mooi is het niet. Vanaf 23c kan me nu de joins rechtstreeks met de basis tabel leggen. Dit zal zeker voor meer performantie zorgen bij complexe database schema’s.
  • Domains: voor grote applicaties, die consistency van types en lengtes willen nastreven, kan dit een grote hulp zijn.
  • Aliassen in group by-clause: vanaf nu kunnen we de aliassen van de select-clause gebruiken in de groep by- en de having-clause.
  • Relational Duality Views: deze nieuwe view-structuren laten ons toe om CRUD-operaties uit te voeren op JSON-documenten via de standaard SQL CRUD-commando’s: insert, select, update en delete.
  • “FROM DUAL”: niet meer nodig! Voor onze simpele queries of queries die statische data toevoegen, kunnen we de “from DUAL”-clause laten vallen. Behind the scenes, voegt hij deze toch nog wel toe, maar het bespaart ons wel weer wat type-werk. Toch zal het in het begin raar aanvoelen.
  • Table Values Constructor: deze is nog interessanter dan de “from DUAL”. Hij laat u toe om fixed data toe te voegen als tabel aan de with-, from-, insert- en merge- clause.  Ideaal voor het toevoegen van LOV-of status-lijstjes.

Hier vind je deze en nog vele andere artikels over de nieuwe database release voor ontwikkelaars.

Heb je vragen of wil je meer weten hoe de Oracle database jou kan helpen, neem gerust contact met ons op.